Podkrovie, Košice

3D sken, virtuálna prehliadka, BIM, dokumentácia skutočného stavu

Podkrovie hostorickej budovy, Košice, august 2019

Požiadavkou klienta bola dokumentácia skutočného stavu časti stavebného objektu a to podkrovia. Technológiou 3D laserového skenovania (BLK360) prostrednístvom služby Matterport sme naraz získali kompletné priestorové, ako aj obrazové dáta. Výstupom bola virtuálna prehliadka na vysokej prezentačnej úrovni, presné digitálne dvojča v podobe mračna bodov s presnosťou 6mm a BIM dokumentácia skutočného stavu v Revite.

Použité postupy a technológie

BLK360
Matterport
Autodesk ReCap
Autodesk Revit
predchádzajúci projekt všetky projekty ďalší projekt