Jednoduché pozemkové úpravy, Veľký Šariš

3D sken, 3D model, mesh, DSM, vrstevnice

Jednoduché pozemkové úpravy Veľký Šariš, december 2019

Požiadavkou klienta (geodetická spoločnosť) bolo zameranie zastavaného územia modernými/alternatívnymi postupmi. Preto sme na jednom projekte využili aj terestriálne 3D laserové skenovanie, aj fotogrametrický model získaný fotogrametriou pomocou dronu. Výstupom pre klienta bola aktuálna a detialná ortofotomapa, DSM model, mračno bodov a 3D mesh model. V procese boli využité aj vlícovacie body a všetky dáta tak boli správne a korektne georeferencované a pripravené na ďalšie spracovanie.

Použité postupy a technológie

RTC360
DJI Phantom 4Pro
Pix4d
Reality Capture
QGIS
predchádzajúci projekt všetky projekty ďalší projekt