3D laserové skenovanie

definícia, využitie a najčastejšie otázky

Definícia

3D laserové skenovanie je bezkontaktná a nedeštruktívna metóda digtálneho zachytávania povrchu fyzického objektu pomocou laserového lúča. Výsledkom skenovania je tzv. Mračno Bodov (point cloud), ktoré predstavuje digitálnu kópiu fyzického objektu. Ide o veľmi presnú a rýchlu metódu digitalizácie viditeľných objektov, konštrukcií, stavieb a mnoho ďalšieho.

Využitie 3D laserového skenovania vo svete

Inžinierske a pozemné staviteľstvo
Dizajn
Zábavný priemysel
Reverzný inžiniering
Marketing realít
Virtuálna a zmiešaná realita
Digitalizácia kultúrneho dedičstva
Medicína
Dokumentovanie miesta činu
GIS

Ukážka výstupu z laserového skenovania - mračno bodov

Najčastejšie otázky FAQ

Ako funguje laserové skenovanie?

Výsledkom laserového skenovania je mračno bodov (point cloud). Jeden "bod" predstavuje konkrétne miesto v okolí skenera (jeho pozície), kde dopadol laserový lúč a skener na tomto mieste zaznamenal súradnice (X,Y,Z) tohto bodu a prípadne intenzitu a farbu v RGB. Za sekundu môže skener zamerať až milióny takýchto bodov (mračno / slangovo:"sú ich mraky" :)), preto výsledný výstup označujeme ako mračno bodov.

To všetko sa deje na jednej skenovacej pozícii. Takýchto skenovacích pozícií potrebujeme spravidla urobiť niekoľko (v závislosti od veľkosti objektu, alebo priestoru). Násladne sa tieto pozície softwareovo prepoja (registrujú) a výsledný produkt za rovnako nazýva mračno bodov.

Ako prebieha laserové skenovanie?

Keď digitalizujeme nejaký objekt, stavbu, konštrukciu, vždy je potrebné objekt zoskenovať z viacrých pozícií, aby sme zachytili kompletný 3D tvar daného objektu. To sa robí postupným presúvaním terestriálneho laserového skenera z pozície na pozíciu, alebo v prípade mobilných/ručných skenerov, pohybom po miestnosti, alebo okolo objektu.

Ak skenujeme väčšie priestory, alebo celé budovy, ľahko by sa mohlo stať, že na niektorý priestor/miestnosť zabudneme, alebo ju nezoskenujeme zo všetkých strán. V tom nám veľmi pomáha unikátna technológia spoločnosti Leica, ktorá je integrovaná v laserovom skeneri RTC360. Táto technológia sa označuje VIS (Visual Inertial System) a jej hlavnou funkciu je zisťovať polohu skenera voči ostatným skenovacím pozíciám v reálnom čase. To nám umožňuje rýchlu predregistráciu dát priamo počas skenovania a skracuje tak dobu spracovania a eliminuje možnosti chýb pre samotnom skenovaní. Vďaka tomu vieme pracovať s RTC360 podstatne efektívnejšie v porovnaní s konkurenčnými výrobcami laserových skenerov.

Ako presné je laserové skenovanie?

Presnosť laserového skenovania môže byť od nanometrov až po centimetre. Všetko závisí od konkrétneho skenera účelu využitia. Pre strojárenský priemysel a reverzné inžinierstvo sa bežne používajú skenery s presnosťou do 0,1mm. Pre potreby stavebníctva, dokumentácie a GIS, sa pracuje so skenermi, ktoré majú presnosť rádovo v mm. Náš skener Leica RTC360 patrí medzi absolútnu špičku vo svojej kategórii a dosahuje presnosti 1,9mm na vzdialenosť 10m a 5,3mm na vzdialenosť 40m

Aká je rýchlosť skenovania, ako dlho to trvá?

Rýchlosť skenovania závisí od konkrétnych skenerov a ich nastavení. Jedna skenovacia pozícia môže trvať od cca 30 sekúnd až po desiatky minút. Všetko závisí od hustoty skenovania a potrebe farebné alebo čiernobieleho mračna bodov.Rozhodntie o parametroch skenovania je vždy výsledkom konzultácie a požadovaných výstupov, resp. účelu ďalšieho využitia.

Pre zameranie budovy na vypracovanie dokumentácie pre asanáciu objektu, alebo pre porovnanie jestvujúcej dokumentácie architektúry so skutočným stavom, nám bude postačovať riedke (low density) a čiernobiele mračno, pretože presnosť bude zachovaná a hustota bodov bude niekde medzi 0,5 - 1 cm, čo pre tieto účely bohate postačuje.

V prípade, že potrebujeme zamerať technológie, rôzne potrubné systémy, TZB, alebo je zameranie potrebné pre výrobu dielenských výkresov pre výrobu zariadení budovy, je potrebná vyššia hustota mračna bodov a väčšinou aj farba, aby bolo možné rozlíšiť materiály a prechody. Takéto skenovanie (1 pozícia) môže trvať niekoľko minút.

Koľko stojí laserové skenovanie?

Cena laserového skenovania závisí od použitej technológie, veľkosti objektu, typu objektu, času potrebného na samotné skenovanie a času potrebného na následné spracovanie naskenovaných dát.

Jeden deň skenovania sa v závislosti od všetkých parametrov môže orientačne pohybovať medzi 500€ - 1000€ bez DPH.

máte otázku?

Napíšte nám

Telefón: +421 905 799 650

Francisciho 11,
080 01 Prešov

info@ingos3d.sk